Hermes, yıldırımdan korunma ve topraklama sistemlerindeki teknik ihtiyaçların karşılanması için 12 yıllık bir deneyim ile kurulmuştur. Geniş üretim kapasitesi ve standartlara dayalı teknik bilgi birikimi ile proje bazlı müşteri ihtiyaçlarının eksiksiz ve zamanında karşılanabilmesi ana ilkemizdir.

Bu bağlamda Hermes, müşteri ihtiyaçlarından doğan ürün taleplerinin karşılanması sürecinde, ilgili taleplerin proje ve uluslararası standartlara uygunluğunun kontrolünü kendine görev edinmiştir.